محصولات

کود آلی گرانول

در زمینه اصلاح وبازسازی بافت خاک ، تامین نیاز های خاک و باروری فوق العاده گیاه استفاده میشود.و همچنین نیاز به سایر سموم را مرتفع میسازد.این کود از مهمترین منابع کودی تامین کننده عناصر کم مصرف جهت محصولات زراعی و باغی می باشدو همچنین با توجه به دارا بودن عناصر کم مصرف کودی بسیار مفید جهت گلخانه و باغچه و گیاهان آپارتمانی می باشد.

دکمه بازگشت به بالا