درباره ما

درباره ما

شرکت تولیدی بازرگانی خدماتی کیمیا نهاده خاور ( سهامی خاص) با جمعی از فعالین حوزه تولید و تجارت و بازرگانی با تولید کود های گوگردی از قبیل کود آلی گرانوله ، کودگوگرد بنتونیتی ( باترکیب 90درصد گوگرد و10% خاک بنتونیت به شکل پاستیل ) و کود گوگرد بنتونیتی (باترکیب 75% گوگرد و15 درصد خاک بنتونیت )وهمچنین گوگرد میکرونیزه با مش 200 و150 با منشا گوگرد ایرانی فعالیت می کند .
ترکیب شرکت تولیدی وبازرگانی کیمیا نهاده خاور با گروه کارخانجات کیمیا نبات جنوب ما را بسیار توانمند در تامین نیازهای مشتریان داخل وخارج از کشوربه ویژه حوزه اروپا ، اسیای شرقی و خاورمیانه نموده است .
این گروه توانمند ، در تامین گوگرد کلوخه ، پاستیل ، گرانوله ،پودر در هرمقدار حجم مورد درخواست مشتریان عزیز می باشد .
اولویت ما همواره ارائه خدمات با کمیت و کیفیت بالا در زمینه تجارت جهانی و خدمات بازرگانی است.

دکمه بازگشت به بالا