گوگرد بنتونیت دار 90 درصد

گوگرد بنتونیت دار 90 درصد

گوگرد بنتونیت دار 90 درصد دارای حدود 90 درصد گوگرد و حدود 10 درصد بنتونیت می باشد. بسیاری از دانشمندان گوگرد کشاورزی را دومین ماده غذایی مهم پس از نیتروژن می دانند. گوگرد به رشد گیاهان کمک می کند زیرا پس از تجزیه در خاک از طریق ریشه جذب می شود. از مکانیسم های حفاظتی برخی گیاهان از طریق حضور در اجزای گیاهی بیوسیدها یا به عنوان قارچ کش پشتیبانی می کند.

گوگرد بنتونیت دار (مناسب مصارف کشاورزی)

Sulphur bentonite 90 analyse