بایگانی

گوگرد کلوخه

گوگرد کلوخه

اکثر گوگردی که در سراسر جهان استفاده می شود به صورت جامد و کلوخه ای حملش انجام می شود. گوگرد

گوگرد بنتونیت دار 90 درصد

گوگرد بنتونیت دار 90 درصد

گوگرد بنتونیت دار 90 درصد دارای حدود 90 درصد گوگرد و حدود 10 درصد بنتونیت می باشد. بسیاری از دانشمندان

granular sulphur

گوگرد گرانوله

گوگرد گرانوله در پاسخ به نیاز به نسل جدیدی از گوگرد تشکیل‌ شده برای برآورده کردن استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای که در

bentonite sulphur 80

گوگرد بنتونیت دار 80 درصد

گوگرد بنتونیت دار 80 درصد دارای حدود 75 درصد گوگرد و 15 درصد بنتونیت می باشد. بسیاری از دانشمندان گوگرد

گوگرد پودری

گوگرد پودری یکی از قدیمی ترین داروهای باغبانی است و امروزه به اندازه زمانی که مردم برای اولین بار از

Pastilled sulphur

گوگرد پاستیل

گوگرد پاستیل پي اچ خاك را كاهش داده و سرعت و ميزان جذب خاك را افزايش مي دهد بنابراین عملکرد