درباره ما

درباره ما

ارزش افزوده

ما در تیم خود از مدیران و افرادی استفاده می کنیم که با تجربه و فعالیت موثری که دارند ریسک تجارت بین الملل را به حداقل میرسانند

به موقع

پاسخگویی در اسرع وقت
09151057606

انبارهای ذخیره

پرسش از موجودی
05138114331

درباره کیمیا نهاده

شرکت کیمیا نهاده در جمهوری اسلامی ایران تاسیس شد که بهترین منطقه خاورمیانه است.

ما گروهی از مدیران مجرب و کارشناسان فعال را انتخاب نمودیم تا برای کاهش ریسک تجارت بین المللی استفاده کنیم و هر کاری را به رضایت مشتریان خود انجام خواهیم داد.

ما ریسک انجام تجارت بین‌المللی را جذب می‌کنیم زیرا مدیر و مشاوری داریم که دانش خوبی از قوانین و مقررات تجارت بین‌المللی دارد.