گوگرد گرانوله

granular sulphur

گوگرد گرانوله در پاسخ به نیاز به نسل جدیدی از گوگرد تشکیل‌ شده برای برآورده کردن استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای که در اواخر دهه ۷۰ تحمیل شده بود، هم به دلیل ملاحظات زیست‌محیطی و هم ترجیحات مشتری، رهبران تشکیل‌دهنده گوگرد، فرآیند تشکیل گوگرد را که به عنوان فرآیند دانه‌بندی شناخته می‌شود، توسعه دادند و با موفقیت تجاری کردند.

منافع مصرف گوگرد گرانوله

احیای بافت خاک
تمام نیازهای غذایی گیاه را تامین کنید
باروری اضافی گیاه و محصول افزایش می یابد
تغذیه خاک و گیاه به طور کامل سالی یک بار و کاهش هزینه کود
نیازی به استفاده از کودهای تک عنصری مشابه نیست
افزایش راندمان مزارع و آبیاری باغات
بیو ارگانیک
بدون نیاز به سموم

آنالیز گوگرد گرانوله :

1 Organic material Min: 45% of fertilizer weight
2 Organic carbon Min: 20% of fertilizer weight
3 sulpher 10%
4 Macro element Min 7% in shape of macro organic
5 Micro organic Min 4%  in shape of micro such as Mg,Fe,Cu,Ca
6 Humic acid Min 1% in granul fertilizer
7 Folic acid Min 4% in granul fertilizer